dinsdag 24 augustus 2010

De papierwinkel

Het is waanzinnig hoeveel gegevens we moeten aanleveren om dit huis te kunnen financieren. Ik geef je hieronder een lijst van alles wat we voor het verkrijgen van een hypotheekofferte in moeten leveren en dan ben ik waarschijnlijk nog wel wat vergeten:

Sandra

 • ondertekende verkoopakte Lemoen 14 (om aan te tonen dat haar huis echt verkocht is)
 • eigendomsbewijs Lemoen 14 (om aan te tonen dat het huis echt van haar is)
 • opdracht makelaar Lemoen 14 (om de courtage te berekenen)
 • hypotheekgegevens Lemoen 14 (om te bepalen of hypotheken overgenomen kunnen worden)
 • verzekeringspolis spaarhypotheek (om te bepalen of de spaarhypotheek overgenomen kan worden)
 • pensioengegevens (om te kijken of ze na haar 65ste ook de hypotheek kan betalen)
 • belastingaangifte 2007 (om te kijken of ze voldoende inkomen heeft)
 • belastingaangifte 2008
 • belastingaangifte 2009
 • echtscheidingsconvenant (om te kijken of ze alimentatie krijgt)
 • inschrijving burgerlijke stand m.b.t. echtscheiding (om te kijken of ze echt gescheiden is)
 • loonstrook (om te kijken of ze voldoende inkomen heeft)
 • werkgeversverklaring werkgever (om te kijken of ze echt werk heeft)
 • kopie paspoort (ter legitimatie)
Roland

 • verkoopopdracht Dissel 40 (om te kijken of mijn huis echt te koop staat)
 • waardeverklaring Dissel 40 (om een idee te krijgen wat mijn huis waard is)
 • taxatierapport 2006 Dissel 40 (idem)
 • afrekening Dissel 40 2006 (idem)
 • hypotheekakte Dissel 40 2006 (om te kijken wat ik nu voor hypotheek heb)
 • verzekeringspolis spaarhypotheek 2006 (om te kijken welke hypotheekvorm ik nu heb en hoeveel ik gespaard heb)
 • eigendomsbewijs Dissel 40 2006 (om aan te tonen dat het huis echt van mij is)
 • leningoverzicht hypothecaire geldlening (om te zien of ik recent mijn hypotheek betaald heb)
 • bewijs eigen vermogen Roland Angenent (om te kijken wat ik nog aan geld heb)
 • belastingaangifte Roland Angenent 2006 (om te kijken hoe mijn inkomensontwikkeling verloopt)
 • belastingaangifte Roland Angenent 2007 (idem)
 • belastingaangifte Roland Angenent 2008 (idem)
 • overzicht inkomen Roland Angenent vanaf 1988 (idem)
 • omzet eerste halfjaar 2010 Bureau Angenent b.v. (idem)
 • boekhouding 2010 Bureau Angenent b.v. (idem)
 • accountantsverklaring Roland Angenent holding b.v. 2009 (idem)
 • voorlopig financieel rapport Bureau Angenent b.v. en Roland Angenent Holding b.v. 2010 (idem)
 • loonstrook RW Angenent 2010 (om te kijken wat ik nu verdien)
 • arbeidscontract RW Angenent - Roland Angenent Holding b.v. (om te zien wie mijn werkgever is)
 • managementovereenkomst RA Holding inhuren RW Angenent (om te zien hoe mijn werkgever inkomen krijgt)
 • arbeidsongeschiktheidsverzekering 2010 (om te kijken of ik de hypotheek kan betalen als ik arbeidsongeschikt wordt)
 • pensioenvoorzieningen (om te kijken of ik na mijn 65e ook de hypotheek kan betalen)
 • SO-verklaring Roland Angenent Holding b.v. (om aan te tonen dat ik subsidie krijg op mijn loon)
 • uittreksel kvk RA holding b.v. (om te kijken of mijn holding echt bestaat)
 • uittreksel kvk Bureau Angenent b.v. (om te kijken of mijn werkmaatschappij echt bestaat)
 • kopie paspoort Roland Angenent (ter legitimatie)
Pand Zijpendaalseweg 25-27

 • koopakte (om aan te tonen dat we het echt gaan kopen)
 • begroting verbouwing (om te kijken wat het pand in de toekomst waard wordt, als zekerstelling)
 • ontwerp van het pand (idem)
 • bestemmingsplan Zijpendaalseweg (om te kijken of je er wel mag wonen, bank kan alleen woonhuis financieren)
 • oppervlakte en inhoudsberekening (omdat een deel de bestemming wonen heeft en een deel de bestemming kantoor)
 • verkoopbrochure makelaar (algemene info en prijs)
 • taxatierapport (met en zonder verbouwing, om te bepalen wat het onderpand waard is)
 • rapport bouwtechnisch onderzoek (om aan te tonen dat het geen bouwval is)
Ja, ja, banken zijn wel wat voorzichtiger geworden bij het verlenen van hypotheken...........

Geen opmerkingen:

Een reactie posten